Red Lotus Management

RLM jest niewielką firmą doradczo-inwestycyjną. Wybranym klientom, jak również firmom powiązanym, doradzamy w kwestiach strategicznych i organizacyjnych, a również w obszarze ekologi. RLM może się szczycić wieloletnim doświadczeniem doradczym. W latach 2004-2015 RLM był polskim biurem niemieckiej firmy doradcztwa strategicznego JSW Consulting. Poza typowymi usługami doradczymi wykonuje również usługi księgowe dla spółek powiązanych. Zainteresowania inwestycyjne RLM to przedsięwzięcia związane z innowacyjną ekologią.
Red Lotus Management sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
T: +48 514 407 309
E: biuro@redlotus.pl
NIP 5262759361
Regon 015664010
KRS 0000198016
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Wysokość kapitału zakładowego 300 000,00 ZŁ
Copyright ©2016 Red Lotus Management, All Rights Reserved.